Hi! Welcome to Hikoki Store! For any inquiry, feel free to WhatsApp us to +60136614469. Happy shopping!
RM23.90 RM25.00
Berbicara Tentang Perempuan karya Buya Hamka
End In :
Price RM23.90 RM25.00
Brand Jejak Tarbiah
Size (L x W x H) 21 cm x 15 cm x 5 cm
Availability In Stock
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

Buku ini salah satu langkah beliau untuk menjelaskan sesungguhnya kedudukan perempuan dalam Islam begitu istimewa.

Buya HAMKA Berbicara tentang Perempuan merupakan sebuah karya yang menyoroti topik perempuan dalam pandangan Islam. Ia membahaskan kemuliaan perempuan dan berbagai-bagai peranannya dalam kehidupan. Dengan huraian-huraian berdasarkan dalil al-Quran, hadis dan sejarah Nabi Muhammad SAW.

HAMKA mengutarakan bahawa tiada agama lain atau sistem lain yang lebih terbaik daripada Islam dalam memberi penghormatan kepada kaum perempuan. Naskhah ini juga turut membawa wacana dan idea bahawa hak dan kewajipan perempuan beriman sama dengan hak lelaki beriman. Namun tidak sehingga terikut dan melampau seperti barat yang menyeru kepada kebebasan tanpa panduan agama.

HAMKA menegaskan bahawa kewujudan lelaki dan perempuan adalah sebagai pelengkap antara satu sama lain, seperti mana yang turut dinyatakan dalam al-Quran. Karya ini menerangkan dengan nyata perkara dan tugas bersama yang dihadapi mereka. Buku yang bertutur tentang perempuan ini merupakan salah satu daripada sekian banyak karya HAMKA.

Buku ini salah satu langkah beliau untuk menjelaskan sesungguhnya kedudukan perempuan dalam Islam begitu istimewa.